Màu hồng tươi của hồng hạc đến từ beta carotene

Hồng hạc có màu hồng do ăn tôm/ Flamingos turn pink from eating shrimp

03-07-2021

Mặc dù đây là đặc điểm nổi tiếng nhất của chúng, nhưng màu hồng của lông hồng hạc không phải là một đặc điểm di truyền. Những con chim trên thực tế sinh ra có màu xám xỉn. Vì vậy, nếu đó không phải là một phần DNA của chúng, tại sao những con chim này lại có màu hồng và đỏ?

Đối với loài chim hồng hạc, cụm từ “Bạn là những gì bạn ăn” đúng với chúng hơn là đối với con người. Màu hồng tươi của hồng hạc đến từ beta carotene, một sắc tố màu đỏ cam được tìm thấy chủ yếu trong tảo, ấu trùng và tôm mà hồng hạc ăn trong môi trường đất ngập nước của chúng. Trong hệ tiêu hóa, các enzym phân hủy carotenoid thành các sắc tố được chất béo trong gan hấp thụ và biểu hiện qua lông và da. Để thực sự tạo màu cho các thuộc tính vật lý, carotenoid phải được tiêu thụ với một lượng rất lớn. Vì chế độ ăn của chim hồng hạc gần như chỉ là những món ngon chứa đầy carotenoid, nên những con chim này không gặp vấn đề gì với việc tự nhuộm màu của chúng.
Màu hồng tươi của hồng hạc đến từ beta carotene
Màu hồng tươi của hồng hạc đến từ beta carotene
Though it is their most-famous feature, the pink of the flamingo’s feathers is not a hereditary trait. The birds are in fact born a dull gray. So, if it’s not a part of their DNA, why do these birds take on shades of pink and red?
For flamingos, the phrase “You are what you eat” holds more truth than it might for humans. The bright pink color of flamingos comes from beta carotene, a red-orange pigment that’s found in high numbers within the algae, larvae, and brine shrimp that flamingos eat in their wetland environment. In the digestive system, enzymes break down carotenoids into pigments that are absorbed by fats in the liver and deposited, for flamingos, in the feathers and skin. To actually color the physical attributes, carotenoids must be ingested in very large amounts. Because the flamingo diet is nearly exclusively carotenoid-filled delicacies, the birds have no problem coloring themselves.