Đăng ký TƯ VẤN KHÓA IELTS A

Giới thiệu khóa học IELTS A

IELTS A (4.5-5.0+) là khóa học giúp các bạn làm quen với format bài thi IELTS, và bước đầu xây dựng các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Khóa học dành cho ai

Bạn đang

Bạn muốn

Lợi ích của khóa học

CAM KẾT ĐẦU RA

Cam kết đầu ra bằng hợp đồng văn bản có hiệu lực trong suốt quá trình học

LỘ TRÌNH TINH GỌN

Lộ trình 13 tuần (gồm 26 buổi học, 2h/buổi)

TƯƠNG TÁC LỚP HỌC

Giảng dạy và tương tác trực tiếp với giáo viên 8.0+ IELTS siêu nhiệt tình và tâm huyết