Đăng ký TƯ VẤN KHÓA IELTS A

Giới thiệu khóa học IELTS A

IELTS HỌC IELTS A – TRÌNH ĐỘ 4.5 – 5.0+ IELTS

Đây là khóa học dành cho các học viên đã có nền tảng cơ bản, ngữ pháp khá nhưng vốn từ vựng còn hạn chế. Khóa học sẽ giúp các bạn làm quen với format bài thi IELTS, và bước đầu xây dựng các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Sau khóa học, học viên sẽ đạt đầu ra tối thiểu 5.0 IELTS.


Khóa học dành cho ai

Lợi ích của khóa học

LỘ TRÌNH KHÓA HỌC