Đăng ký tư vấn khóa IELTS foundation

Giới thiệu khóa học IELTS foundation

IELTS FOUNDATION (3.5 – 4.0+) – KHÓA HỌC IELTS VỠ LÒNG

 Đây là khoá học được thiết kế riêng cho các bạn có nguyện vọng thi IELTS nhưng nền tảng chưa vững và hổng kiến thức căn bản, ở mức pre-intermediate. 

Sau khóa học, học viên đạt đầu ra tối thiểu 4.0 IELTS, nắm vững kỹ thuật phát âm, ngữ pháp và bộ từ vựng ở mức cơ bản. 


Khóa học dành cho aiLợi ích của KHÓA HỌC

Lộ TRÌNH KHÓA HỌC