Đăng ký tư vấn khóa IELTS foundation

Giới thiệu khóa học IELTS foundation

IELTS Foundation (3.5-4.0+) là khoá học được thiết kế riêng cho các bạn có nguyện vọng thi IELTS nhưng nền tảng chưa vững và hổng kiến thức căn bản, ở mức pre-intermediate.

Khóa học dành cho ai

Bạn đang

Bạn muốn

Lợi ích của khóa học

CAM KẾT ĐẦU RA

Cam kết đầu ra 100% bằng hợp đồng văn bản có hiệu lực trong suốt quá trình học

LỘ TRÌNH TINH GỌN

Lộ trình học 9 tuần
(gồm 20 buổi học, 2h/buổi)

TƯƠNG TÁC LỚP HỌC

Giảng dạy và tương tác trực tiếp với giáo viên 8.0+ IELTS siêu nhiệt tình và tâm huyết