CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH

A World of Fiction – Timeless Short Stories

A World of Fiction – Timeless Short Stories

15-07-2021

A World of Fiction – Timeless Short Stories” rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ và tư duy phản biện đa dạng của học sinh. Sách cũng giúp các bạn khám phá ra niềm vui và phần thưởng của việc đọc tiểu thuyết. Sách được thiết kế để giúp học sinh trau dồi kỹ năng đọc, từ vựng, ngữ pháp và viết. Tài liệu chứa tổng cộng 20 truyện ngắn.

  1. Phù hợp để phân tích văn học, thực hành ngôn ngữ và thảo luận về các nền văn hóa.
  2. Sách hướng dẫn học sinh thông qua việc hiểu các cốt truyện & khám phá chủ đề.
  3. Phần Từ vựng mở rộng trong ngữ cảnh bao gồm các thành ngữ & cụm động từ .
  4. Hoạt động viết bao gồm bài tập kết hợp các kỹ năng ngôn ngữ đặc trưng trong chương.
  5. Phần Tư duy phản biện khuyến khích học sinh phân tích các câu chuyện và kết nối chúng với bản thân.

 

Click vào đây để tải sách