TỰ HỌC IELTS 4 KĨ NĂNG

Complete IELTS

Complete IELTS

30-06-2021

Bộ sách “Complete IELTS” bao gồm cả 4 kĩ năng của kỳ thi IELTS. Sách cung cấp chi tiết các tips và bài tập thực hành để đảm bảo học viên được chuẩn bị đầy đủ nhất. Học viên có thể lựa chọn trình độ phù hợp nhất với band điểm mà mình hướng tới.

Các đặc điểm chính của sách:

  1. Phát triển đầy đủ các kỹ năng Writing cần thiết cho kỳ thi IELTS.
  2. Mục “Grammar reference” cung cấp thêm các giải thích và ví dụ về ngữ pháp và từ vựng.
  3. Cứ mỗi 2 chương lại có một bài review để ôn tập lại kiến thức.
  4. Phát triển đầy đủ các kỹ năng Speaking cần thiết cho kỳ thi IELTS.
  5. Câu trả lời mẫu đầy đủ ở phía sau sách Student’s Book.

 

Click vào đây để tải sách