CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH

English Collocations in Use

English Collocations in Use

15-07-2021

English Collocations in Use” sẽ giúp bạn nâng cao sự trôi chảy của bạn khi sử dụng tiếng Anh.
“Collocations” là sự kết hợp của các từ thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong tiếng Anh. Cuốn sách này bao gồm giải thích và thực hành các cụm từ tiếng Anh cho người học.
Bộ sách bao gồm 2 trình độ (Intermediate và Adanced). Sách phù hợp cho cả việc tự học và các hoạt động trong lớp học. Học các cụm từ theo ngữ cảnh, với rất nhiều chủ đề khác nhau.
Hãy tự tin về những gì bạn đang học, nhờ nghiên cứu của Cambridge về cách tiếng Anh thực sự được nói và viết. Sách cũng giúp bạn tự học tốt hơn với các mẹo học và các hoạt động gợi ý. Cuốn sách này cũng hoàn hảo để chuẩn bị cho các kỳ thi Cambridge và IELTS – thường kiểm tra kiến thức về collocations.
Click vào đây để tải sách