CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH

Just Enough English Grammar Illustrated

Just Enough English Grammar Illustrated

15-07-2021

Just Enough English Grammar Illustrated” sử dụng hình ảnh minh họa vui nhộn và sơ đồ đầy màu sắc. Sách giúp bạn học được những điểm cơ bản nhất của ngữ pháp tiếng Anh.

Hãy quan sát ngôn ngữ trong ngữ cảnh cụ thể. Bạn sẽ không bao giờ quên một điểm ngữ pháp nào nữa đâu!

Sách cung cấp cho bạn các dấu hiệu trực quan về các phần của bài nói và cách sử dụng chúng. Kết quả là bạn sẽ biết cách sử dụng chúng một cách chính xác khi nói hoặc viết bằng tiếng Anh.

Các mục ngữ pháp chính:

  1. Nouns
  2. Adjectives
  3. Pronouns
  4. Verbs
  5. Adverbs
  6. Prepositions
  7. Conjunctions
  8. Interjections

 

Click vào đây để tải sách