Đăng ký CÂU LẠC BỘ sPEAKING

Giới thiệu CÂU LẠC BỘ SPEAKING TẠI ABIT

CLB SPEAKING TẠI ABIT DÀNH CHO AI?

✔️ Bạn đang mong muốn có thể nâng 0.5 – 1 band Speaking.

✔️ Những bạn đang yếu SPEAKING.

✔️ Rụt rè không dám giao tiếp bằng Tiếng Anh. 

✔️ Không có môi trường để luyện tập.

✔️ Không có người đồng hành chỉnh sửa.

 

LỢI ÍCH KHI THAM GIA CLB SPEAKING

THÔNG TIN THAM GIA