Huy Phước

29-06-2021

Thực sự em phải cảm ơn cô Jimmie Trần và trung tâm ABIT rất nhiều, ngày nhận kết quả em thực sự không tin mình có thể đạt 7.0 Overall chỉ trong vòng 3 tháng và thực hiện được ước mơ trở thành tân sinh viên của trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).