Minh Nhật

29-06-2021

Em lần đầu tiên học IELTS và cảm thấy mình rất may mắn khi có cơ hội được học thầy Công Minh ạ. Thầy hơn những người khác ở cách truyền đạt thực sự rất truyền cảm hứng, dù một buổi học vô cùng năng suất rất nhiều chữ là chữ nhưng không thấy mệt vì thầy vui tính lắm.