Đăng ký tham gia
study zone

Giới thiệu Study zone

✔️ STUDY ZONE là mô hình “Thư viện IELTS” thu nhỏ với các phòng học tự do và tài liệu IELTS miễn phí.
 
✔️ Các bạn học sinh tới STUDY ZONE sẽ được nhận đề thi thử từ ABIT cũng như được Đội ngũ Giảng viên tại ABIT chấm, chỉnh và chữa bài về các kỹ năng IELTS.
 
✔️ Gặp gỡ, giao lưu với các “IELTS Peers” và cùng nhau tiến bộ.

LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC